Üye Ol

E-Posta Adresiniz
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Adınız
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Soyadınız
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Telefon numaranız
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Şirketinizin/Kurumunuzun ticari unvanı (Örneğin, ABC Teknoloji A.Ş.)
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Şirketinizin/Kurumunuzun varsa bilinen kısa adı (Örneğin, ABC) *
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Şirketinizdeki/Kurumunuzdaki ünvanınız/göreviniz:
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Şirketinizin/Kurumunuzun web sitesi adresi
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Şirketinizin/Kurumunuzun faaliyet alanı
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Şirketinizi/Kurumunuzu en iyi hangisi tanımlar?
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Şirket/Kurum Yetkili Kişisinin Adı Soyadı
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Şirket/Kurum Yetkili Kişisinin Eposta Adresi
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Şirket/Kurum Yetkili Kişisinin Telefon Bilgileri
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Şirketinizin/Kurumunuzun bir önceki faaliyet yılı geliri
FINTR üyelik bedelinin belirlenebilmesi için bir önceki yıl faaliyet geliri (varsa Türkiye Cumhuriyeti kurumlarına beyan edilen tutar, yoksa çıkarılmış mali tablolardaki tutar) dikkate alınacaktır. Gerekli görülmesi halinde bir önceki faaliyet yılına ait mali tablolar FINTR tarafından talep edilebilir.
Şirketinizin/Kurumunuzun bir önceki faaliyet yılı geliri
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
* FINTR'ye sadece kurumsal üyelik kabul edilmektedir. Bireysel olarak dernek faaliyetlerine katkı sağlamak veya çalışma gruplarında gönüllü olarak görev almak isteyenlerin Gönüllü Formu'nu ( https://fintr.org/gonullu-ol ) doldurmalarını rica ederiz.